20 Mehefin 2024 7.30pm Rhyl Pavilion
 • Info / Gwybodaeth

  Prisiau Tocynnau:  Oedolion £20, consesiynau £17

  Gan awdur llwyddiannus cyfres Tales from Paradise Heights a The Haunting of Blaine Manor.

  Chwedl drefol dywyll sy’n ychwanegu at gyfres gyffrous Tales from Paradise Heights

  Drama gomedi drefol gydag ymdeimlad cryf o’r goruwchnaturiol drwyddi.

  I’m Frank Morgan: RewiRED

  Mae Frank yn ddyn caled mewn hen dref fudur.  Mae’n fenthyciwr arian didrwydded, chwaraewr poker, ac yn berchennog ar The Ace of Spades Club yn Paradise Heights. Mae wedi herio rhai o’r dynion caletaf erioed, gan adael bob un ohonynt wedi torri… neu eu claddu.  Ond mae bygythiad newydd wedi dod i’r fei, mae ton o droseddau ymhlith mewnfudwyr wedi bygwth ei safle ar ben y bryn.  Dydi Frank erioed wedi ofni brwydr…

  Heno, mae Frank o fewn waliau diogel ei glwb, ac rydych chithau hefyd wedi eich caethiwo yno gydag ef ac ysbrydion ei orffennol sy’n barod i ddial.  Yn fuan iawn, rydych yn dod i ddeall nad yw popeth fel y mae’n ymddangos ac mae’r waliau’n dechrau dod i lawr ar frenin troseddau Paradise Heights. Ond, dydi Frank ddim yn barod ildio, er gwaethaf y boen a’r dicter – dyma ei gyflwr peryclaf.

  Aros yn y tywyllwch yw’r gelyn caletaf a pheryclaf oll….

  Wedi’i ysgrifennu, ei gyfarwyddo a’i berfformio gan Joe O’Byrne

  ADOLYGIADAU:  

  Roeddwn wedi anghofio mor gythreulig yw Morgan.  Mae’r elfennau hunllefus yn atgoffa rhywun o waith Ramsey Campbell neu Robert Aichman.  Mae Morgan yn gyfuniad o Richard III a MacBeth, mae’n ddarn o waith arbennig – tour-de-force go iawn gan O’Byrne.

  Steve Balshaw, GrimmFest

  Tour-de-force go iawn wedi’i ysgrifennu a’i berfformio gan Joe O’Byrne sydd wedi gwneud i mi feddwl, ofni a theimlo mewn ffordd hollol newydd i mi.   Fel astudiaeth cymeriad, mae’r clasur hwn yn ddiguro.  Roedd I’m Frank Morgan – RewiRED yn antur gyffrous…

  Emily Oldfield, Louder Than War

  Llwydda O’Byrne i ddarparu perfformiad  mesmerig ac aflonyddol tu hwnt.

  Brian Gorman, The Public Reviews

  Dihiryn anedifeiriol a hunanymwybodol yn arddull Richard III, nid oes amheuaeth bod y ddrama hon wedi cadw ei phŵer.

  David Chadderton, whatsonstage.com

  Tour-de-force go iawn, darn o theatr dywyll a chymhellol, gyda nodweddion o hiwmor asidaidd siarp.  Ceir cryn dipyn o gyffro.   Perfformiad manwl a sylwgar sy’n edrych ar y byd drwy sbectol dywyll iawn… fe fyddwch yn meddwl am y dyn hwn a’i fyd ymhell ar ôl gweld y sioe.

  John Waterhouse, Manchestersalon.org

  Mae’r disgrifiad o I’m Frank Morgan – RewiRED fel monolog neu sioe un dyn yn gywir, ond nid yw’n gwneud cyfiawnder ag ef, mae’n gymaint mwy na hynny.   Byddwn wrth fy modd yn gweld mwy o Frank Morgan.

  John Fish, Number9Reviews

  I’m Frank Morgan: RewiRED

   

  Book your pre-theatre meal
  Book Tickets

 • Tickets / Tocynnau

  Oedolion £20, consesiynau £17

 • Schedule

  Dydd Iau 20 Mehefin, 2024 @ 7.30

 • Location / Lleoliad

Register Now

Register Now

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google