Gwybodaeth Dechnegol

Manylion technegol ar yr offer a ddefnyddiwn

Mae’r holl eitemau isod, ar amodau, gyda’r eithriad o’r gosodiadau theatr, yn gallu cael eu llogi/ad-dalu*
*(rhaid gwneud cais ysgrifenedig 7 diwrnod cyn cynhyrchu a wedi’w gytuno erbyn dychwelyd)

Cyffredinol

 • Cyfanswm seddi 1006 + 6  mynediad cadair olwyn – Blaen y llwyfan i’r sedd bellaf 22m.
 • Lled y Prosceniwm 12.9m Uchder 6.2m – Brig y tab Cartref neu ddwy ran
 • Dyfnder Cefn y Llwyfan, o’r llen dân i’r wal gefn 10.9m – Blaen llwyfan i’r wal gefn 13.2m
 • Uchder y Llwyfan i ochr isaf y grid 16.5m –  i ochr isaf y brig galeri (cyfartaledd) 6.5m
 • Uwchben llawr y seddi llawr (yn y blaen) 1.0m
 • Arwyneb y Llwyfan – hardbord wedi’i dymheru ag olew ar haen 36mm. Wedi’i orffen yn llwyd mattee gyda smotiau du/glas/gwyn. Gogwydd 1: 33
 • Pwll cerddorfa 50 medr sgwâr lletya 30.
 • Peiriannau, 42 set o wrthbwysau prynu un waith.
 • ChLl Brig lawr. Uchafswm o 500gk llwytho/bar.
 • Hyd y bar gwrthbwys 16.25m
 • Trac cofleidiol T70 ar y brig lawr / lx lefel galeri.
 • Pwyntiau Symudol Amrywiol y Grid, uchafswm llwytho 12000kg.
 • Cornel Weithio Rheoli Llwyfan DLl. Desg Eurolight gyda goleunod.
 • Dangos y sioe, ffonio’r intercom (3 pin Safonol) Ffôn BT, Cefn Llwyfan/galw blaen y tŷ. Teledu cylch caeedig yn dangos y sioe, rhai ystafelloedd gwisgo a blaen y tŷ
 • PIT: Mae gennym bwll pren rostra coes giât (NID yw’n hydrolig). Dim ond eitemau sy’n pwyso llai na 25kg, y gellir eu cario’n ddiogel i lawr grisiau a thrwy ddrws sengl (lled 75cm) a ganiateir i mewn i’r pwll isaf i’w defnyddio gan gerddorfa/band. Os oes angen gosod drymwyr ac ati yn yr ystafell fand o dan y llwyfan, yna ni ddylai’r ceblau fynd trwy ddrws yr ystafell fand gan ei fod yn ffurfio rhan isaf y llen diogelwch. Mae datrysiad ar gael ar gyfer rhediadau cebl, trafodwch gyda’r technegydd sain ar y diwrnod.

PA a Sain

FOH PA system

 • 2 x Sherman Audio RS5 (brig/ canol)
 • 2 x Sherman Audio 1000w 18” Subs
 • 1 x Sherman Audio 2000w Sub
 • Llenw Canol – Kling and Freitag 6 x CA106
 • Oedi – Seinyddion oedi i’r cylch a’r seddi yn y cefn Toa 1Kw
 • Clwstwr – Chwith / Dde (pob ochr yn cynnwys…) – 2 x Shermann Audio GL401

Mae pob system Blaen y Tŷ yn cael eu rheoli drwy Systemau Rheoli Seinyddion XTA

Cymysgwyr

Prif gymysgwr Blaen y Tŷ

 • Yamaha Pm5d – 48 Mono / 4  mewnbwn Stereo , 24 Mix Bus, 2 Allbwn Stereo ac 8 Allbwn Matrix
 • Yamaha QL1 (Ar gael i’w logi)
 • Yamaha LS-9 32 (Ar gael i’w logi)

Lluniau Blaen y Tŷ

 • Sony MDS-E11 Minidisc
 • Denon DN-501C CD/Media Player
 • Denon DN3002 CD/Media Player
 • Uned Adlais Yamaha REV500
 • Sabine PowerQ ADF4000

Seinchwyddwyr

 • Amrywiaeth o systemau seinchwyddo (TOA, Crown, Amcron, Chameleon)

Monitorau – Dewis ar gael o

Selection available from:

 • 6 x  300w Sherman DX 300
 • 2 x  Sherman monitor wedges 300w
 • 12 x QSC K12
 • 2 x Monitor EV S200
 • 2 x Kling a Freitag 1515
 • 4 x Mackie SRM150

Microffonau a Bocsys Mewnbwn Uniongyrchol

 • 6 x Bocsys Mewnbwn Uniongyrchol Emo
 • 4 x Bocs Mewnbwn Uniongyrchol
 • 2 x Bocs Mewnbwn Uniongychol Studiospares Active
 • Dewis o Shure Sm57 / Sm58
 • AKG  D112
 • Pecyn Meicroffon Cit Drymiau Sennheiser e600
 • 4 x Sennheiser G3 EW500 Lapel / Handheld Radio Microphone System
 • 8 x Sennheiser G3 EW300 Lapel / Handheld Radio Microphone System
 • 8 x Sennheiser EM5010 Lapel System
 • (All lapel systems use Sennheiser MKE-2 / MKE-1 Microphone heads)
 • 2 x  Sennheiser HSP2 Headset Microphones
 • 8  x Aviom Personal Monitoring System (3 x A360, 5 x A380)
 • Aviom D-400 Dante A-Net Distributor
 • Yamaha StagePass 300 Portable PA System
 • Tascam 4 way headphone amplifier (complete with Beyer DT108 headphones)
 • Dante Rio 3216 box
 • Dante Rio 1608 box

Llinellau Meicroffon / Llwyfan

 • 16 Llinell Meicroffon o’r llwyfan
 • 10 yn dychwelyd i’r llwyfan
 • 8 yn cael eu hanfon/dychwelyd i’r seinchwyddwyr.
 • 8 seinydd yn anfon i’r llwyfan (4 Cysylltiadau ‘NL4’ i bob seinydd)
 • 2 seinydd yn anfon i’r pwll cerddorfa
 • 2 x 16 yn anfon 4 yn dychwelyd aml sain 50m

Goleuo

Panelau Rheoli

 • Y Prif Panel – Panel Goleuo ETC GIO (4000 o sianelau) gyda 2x Sgrin Cyffwrdd LCD, gan ddefnyddio System Rhwydwaith Cat6 Net3
 • Gosodwyr ETC o bell (wedi’u gwefru)

Pylwyr a Chylchedau

 • 132 x Pylwyr 10amp
 • 18 x Pylwyr 25amp
 • 6 x Pylwyr golau tŷ 25amp
 • 3 x BGRh Llwyfan Stage 18 x 15amp, 6 x 16amp, 6 DMX socedi mewn/allan (socapex fed)
 • 10 x BGRh Symudol 6 x15 amp (socapex fed)
 • 6 x Pylwr Symudol Lluniau CefnZero88 Beta

Goleuadau Cyffredinol

 • 34 x Can PAR
 • 20 x Can PAR (Arian)
 • 10x xCan Llawr (Arian)
 • 12 x 16 PAR (Birdys)
 • 10 x Thomas Floods 1000w 4 ffordd
 • 30 x Chroma Q scrollers (Platiau cefn ar gyfer Par64 and Source Four)
 • 10 x ETC Source Four 36deg
 • 16 x ETC Source Four Zoom 25/50
 • 24 x ETC Source Four Zoom 15/30
 • 36 x Cantata F 1.2 KW
 • 4 x Iris 4 Cyc Floods
 • Opteg Ffibrau Starcloth (22ft x 50ft) gan ddefnyddio dau focs golau Martin Pro 400

Goleuadau Deallus

 • 24 x Chauvet Rogue R2 Wash
 • 10 x Sbotlamp Chauvet Rogue R2
 • 47 x Prolights Lumipar 12HPRO
 • 64 x Stribed LED Chauvet IRC
 • 16 x Chauvet SlimPar64

Goleuadau Dilyn

 • Goleuadau dilyn 2 -1kw Solo CID
 • ETC Nomad Puck (256 sianel)
 • Strand 200 panel goleuo 48 sianel
 • Strand 100 panel goleuo 24 sianel

Pŵer

 • 2 x Bocsys Distro 200amp TPNE pŵer ychwanegol (wedi’u lleoli USR) a phob un yn cynnwys
 • 200amp TPNE Cam-locks
 • 1 x 125A TPNE C-form
 • 1 x 63A TPNE C-form
 • 1 x 63A C-form (RCD)
 • 2 x 32A C-form
 • 1 x 16A C-form
 • 2 x 32A C-form DSR
 • 1 x 32amp TPNE C-form USR (cyflenwad Clean Motor)
 • 1 x Cyflenwad pŵer ychwanegol 300amp TPNE (Scene Dock)

Amryw Bocs Distro Rwber ar gael

Llwyfannu

 • Lled Gorchudd y Llen
 • Tabiau Tŷ (bar Sefydlog 1)
 • 4 set o goesau 13 troedfedd 22 troedfedd
 • 5 set o goesau 13 troedfedd 27 troedfedd
 • 1 set o goesau 6 troedfedd 24 troedfedd
 • 2 set o blacks 53 troedfedd 27 troedfedd
 • 4 ffin 53 troedfedd 10 troedfedd
 • 1 Cyclorama 54 troedfedd 27 troedfedd
 • 1 Rhwyllen Gwyn Sharkstooth 40 troedfedd 30 troedfedd
 • 1 Rhwyllen Du Sharkstooth 40 troedfedd x 22 troedfedd
 • 5 coes rhwyllen
 • 2 drac tab 55 troedfedd (un wedi’i osod ar far 44)
 • 25 hyd o tiwb ceblau
 • 8 Rostra Bwrdd Bloc 8 troedfedd * 4 troedfedd * 1′ troedfedd
 • 2 Rostra bwrdd Bloc 4ft * 4ft * 1ft
 • 20 Rostra Lite Deck 8 troedfedd * 4 troedfedd (Ar gael i’w logi)
 • Coesau Litedeck  1 cam (100), 2 gam (80)  ,3 cham (152), 4 cam (60), 5 cam (10) a 6 cham (4).
 • 42 4 i 1 top loader ar gyfer 30 screwjack litedeck.
 • 10 rheilen 4 troedfedd ar gyfer litedeck, 11 rheilen 8 troedfedd ar gyfer litedeck 4 rheilen llaw ochr dde ar gyfer litedeck a 3 rheilen llaw ochr chwith ar gyfer litedeck.
 • 14 cam litedeck
 • 5 – lifft cadwyn hunan ddringo a rheolwr Verlinde 1000kg (yn cael ei ddefnyddio ar y trysiad tŷ)
 • 7 lifft cadwyn hunan ddringo CM lodestar 500kg  (yn cael ei ddefnyddio ar offer y tŷ)
 • 42 o bwysau llwyfan
 • 4 ramp cebl
 • Podiwm yr Arweinydd
 • Byd angen talu ffi llogi ar bob sioe lwyfan
 • Standiau Cerddoriaeth, 20 stand wedi’i oleuo (nid math RAT)
 • 40 cadair las heb freichiau
 • Amryw folltau a dur, hyd at 30 ar gael yn dibynnu ar y gofyniad graddfa.
 • 65 clamp ‘g’
 • 27 brês llwyfan
 • 14 clamp cwpl 1 tunnell
 • 2 clamp cwpl 2 tunnell
 • 1 Cebl VGA 20m
 • 5 pecyn gwregys
 • 5 ‘Can’ DT108

Ystafelloedd Gwisgo

 • 1 @ ar lefel llwyfan , 7 i fyny 7 gris a 4 ar lefel y llawr cyntaf.
 • Gallu lletya 37 wrth y drychau.
 • Gellir eu defnyddio ar gyfer 250/300 mewn sioeau mawr.

Iechyd a Diogelwch

A fyddai pob cwmni sy’n ymweld yn sicrhau bod eu cyflogwyr neu gontractwyr yn gweithio o fewn Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith.

LOLER

Mae Theatr y Pafiliwn, y Rhyl yn anelu i fodloni gofynion y Rheoliadau Gweithrediadau Codi ac Offer Codi 1998. A fyddai cwmnïau sy’n ymweld yn sicrhau fod ganddynt y ddogfennaeth gywir ar gyfer unrhyw offer codi sy’n cael ei ddefnyddio? Ni fydd offer codi heb y ddogfennaeth gywir, heb y marc SWL na thystysgrifau prawf yn cael caniatâd ar y safle. Ni fyddem (Y Lleoliad) yn gyfrifol am unrhyw ganlyniadau a ellir digwydd, yn ariannol neu fel arall, oherwydd methiant i gydymffurfio.

Profi Teclynnau Symudol

A fyddai pob cwmni sy’n ymweld yn sicrhau bod pob darn o offer trydanol sy’n cael eu defnyddio yn Theatr y Pafiliwn, y Rhyl yn cael y profi o fewn 12 mis, a sicrhau bod yr offer wedi cael eu marcio a darparu cofnodion yr archwiliadau? Ni fydd caniatâd i offer trydanol sy’n cael eu hystyried i fod mewn cyflwr anniogel gan ein staff technegol gael eu defnyddio ar y safle. Ni fyddem (Y Lleoliad) yn gyfrifol am unrhyw ganlyniadau a ellir ddigwydd, yn ariannol neu fel arall, oherwydd methiant i gydymffurfio.

Arferion Gweithio Diogel a Rheoliadau Theatr y Pafiliwn, y Rhyl.

Cyffredinol:

Safle’r tryc ar y doc.  Rhaid parcio pob tryc yn syth (perpendicwlar) i ddoc y llwyfan gyda chefn y tryc yn cyffwrdd y doc. Bydd hyn yn galluogi’r criw i ddadlwytho tryciau fel sy’n ofynnol yn ôl ein hasesiadau risg.

Egwyl.  Mae gofyn i’r criw mewnol (gan gynnwys staff gwisgoedd) gymryd egwyl cinio a the o awr yr un (fel arfer rhwng 1-2pm a 5.30-6.30pm). Bydd angen egwyl safonol o 20 munud i gael diod hefyd yn y bore a’r prynhawn.

Drws Llwyfan.  Nid oes gweithwyr ar ddrws y llwyfan yma. Gellir arddangos eich taflen mewngofnodi/yswiriant ac ati ar yr hysbysfwrdd yng nghefn llwyfan.

Meddwdod.  Gofynnir i unrhyw un y credir eu bod wedi meddwi neu dan ddylanwad cyffuriau neu alcohol i roi’r gorau i weithio ar y cynhyrchiad yn syth – ac ni chaniateir iddynt ddychwelyd i’r gwaith. Cyfrifoldeb y cynhyrchiad teithiol fydd darparu criw addas yn eu lle. Hefyd, ni all criw’r tŷ ddarparu gwybodaeth am le i gael sylweddau anghyfreithlon.

C.O.S.H.H. (Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd). Ni ddylid defnyddio paent chwistrellu aerosol yn yr adeilad neu ger yr adeilad, ni chaniateir glud a deunydd glanhau cryf ac ati oherwydd nad oes digon o awyru yn ardal y llwyfan a chefn llwyfan.

WIFI: Mae WIFI ar gael yma ar gyfer 95% o’r adeilad (Mae mannau nad yw’n cyrraedd), mae’r cod ar gael gan y criw technegol. Fodd bynnag, sylwch fod cyfyngiad o 500mb y dydd arno. Caiff unrhyw orddefnydd ei ad-dalu ar y cyfraddau mewnol presennol.

Llwyfan:

L.O.L.E.R. (Rheoliadau Gweithrediadau Codi ac Offer Codi 1998). RHAID i’r holl ddur a dolenni ar fflatiau, cyplau ac ati gael eu rhifo’n unigryw a rhaid marcio cyfyngiadau SWL neu WLL yn glir. Rhaid marcio pob gosodiad yn briodol gyda’u SWL/WLL a rhaid iddynt fod yn addas i’r diben.

P.U.W.E.R. (Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith 1998). RHAID i’r holl offer a chyfarpar gael eu cynnal a’u cadw’n dda a bod yn addas i’r diben (e.e. dim rhwygiadau mewn bagiau cadwyni modur ac ati).

Diogelu rhag tân.  RHAID i bob set, lliain ac ati fod yn ddiogel rhag tân a chael eu trin i safon BS5852 (gwiriad fflamau/flambar).

Hongian oddi ar grid.  NI chaniateir hongian oddi ar grid heb gynhaliaeth. Bydd angen moduron neu flociau cadwyn ar unrhyw ysgolion neu ddarnau o set.

Peli drych.  Ni chaniateir i UNRHYW beli drych gydag un pwynt cyswllt rhwng y bêl a’r modur, a’r modur a’r bar hedfan, hedfan. Dim ond peli drych gyda nodwedd diogelwch annibynnol ar ail bwynt cyswllt, sy’n bodloni’r rheoliadau iechyd a diogelwch diweddaraf, gaiff eu caniatáu.

Gogwydd.  Gogwydd y llwyfan yw 1:35.

Llen ddiogelwch.  RHAID i’r llen ddiogelwch yma gael ei gostwng yn ystod yr egwyl, neu yn ystod seibiant addas yn y perfformiad. Mae angen i bob monitor, stand microffon, setiau ac ati fod yn glir oddi wrth llinell y llen ddiogelwch sydd wedi’i marcio.

Mopio.  Oherwydd gofynion Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (rheoli contractwyr), NID oes caniatâd i’r criw lleol fopio llwyfannau, lloriau dawnsio ac ati, y cwmni teithiol. Gallwn ddarparu bwced a mop i chi.

Goleuo:

P.A.T. (Profi Teclynnau Symudol).  RHAID i’r holl offer trydanol gael tystysgrif/cofnod a sticer prawf PAT cyfredol. Ni chaniateir i unrhyw eitemau nad ydynt yn addas i’r diben gael eu defnyddio yn y theatr.

Desg Oleuo.  Mae’r ddesg oleuo mewnol wedi’i lleoli yn ystafell reoli’r cylch uchaf, ac nid oes modd i ni ei symud.  Mae twll DMX ar gael yng nghefn seddi’r llawr i hwyluso cysylltu â’r pylwyr mewnol, i ddarparu ar gyfer desgiau teithio.

Clymau Diogelwch.  RHAID i’r holl offer goleuo sy’n hedfan fod â chlymau diogelwch gyda SWL neu WLL wedi’u marcio’n glir.

Safle Bŵm Blaen y Tŷ.  Mae gan safle bŵm Blaen y Tŷ mewnol sgôr SWL/ WLL isel ar hyn o bryd. Felly, gellir eu defnyddio i hongian offer ysgafn hyd at 40kg ar y mwyaf yn unig. Os oes angen safle Blaen y Tŷ arnoch, yr ateb gorau yw bod â dwy ran 24ft o gyplau fertigol a gellir eu rigio o’r llwyfan a’u cysylltu (drwy glipiau sgaffaldau) i’n pontydd Blaen y Tŷ.

Strôb. Ni ddylai goleuadau strôb gan gynnwys strobau golau sy’n symud gynnwys mwy na 5 fflach yr eiliad ac ni ddylid eu defnyddio’n barhaus am hirach na 30 eiliad.

Canolbwyntio Tallescope Gall cwmnïau teithiol ganolbwyntio goleuadau neu fynediad o’r gawell fwced Tallescope os oes ganddynt hyfforddiant priodol gyda cherdyn neu dystysgrif i brofi cymhwysedd.

Bar Uwch.  Nid oes gennym far uwch blaen y cylch; yr ateb gorau ar gyfer camerâu MD ac ati yw eu gosod wrth y ddesg sain, gan ddefnyddio pyst gôl, platiau crwban neu “drapiau-tanc”. Caniateir uchafswm o 3 lamp yn yr ardal hon.

Sain:

Seinyddion.  Nid oes modd symud ein seinyddion Blaen y Tŷ, gan gynnwys seinyddion llenwi blaen; fodd bynnag, gellir darparu ar gyfer rigiau teithiol ochr yn ochr â’r offer mewnol.

Desgiau Sain.  Mae’n bosibl y bydd rhaid gosod eich desg sain ochr yn ochr â’r ddesg fewnol. Byddwn yn sicrhau bod darpariaeth ar eich cyfer hyd eithaf ein gallu.

P.R.S.  Bydd angen llenwi ffurflen PRS ar gyfer unrhyw sioe sy’n cynnwys cerddoriaeth; sicrhewch fod gwybodaeth am eich rhestr caneuon ar gael.

Rhestrau caneuon.  Bydd angen rhestrau caneuon neu restrau trefn ar gyfer pob perfformiad cerddoriaeth.

Meics Radio.  Mae angen i chi fod â thrwydded meic radio ar gyfer pob amledd a ddefnyddir ar offer teithiol yn unol â rheoliadau newydd JFMG ar 31 Rhagfyr 2012 (h.y. dim sianel 69 ac ati). Amleddau mewnol yw: Sianel 38, 39, 40, 41 (caiff 38 ei rannu yn ddibynnol ar argaeledd). Peidiwch â defnyddio’r rhain oherwydd eu bod yn cael eu defnyddio mewn amrywiol rannau o’r adeilad.

Cysylltu. Mae’n bosibl cysylltu â’r system PA mewnol ar ddisgresiwn y technegydd sain ar ddyletswydd.

Mae’r rhestr hon wedi’i llunio er mwyn cydymffurfio â’r rhwymedigaethau cyfreithiol presennol.

E-bost:

Ymholiadau: Ffôn: 01745 332414

Rheolwr Technegol:  Andy.hughes@hamddensirddinbych.co.uk                              

Rheolwr Llwyfan: Graham.shingler@hamddensirddinbych.co.uk     

Prif LX: Leon.lloyd@hamddensirddinbych.co.uk     

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google