30 Medi 2022 7.30pm Rhyl Pavilion
 • Info / Gwybodaeth

  Prisiau Tocynnau:   

  Seddi’r Llawr Rhes A £33, Seddi’r Llawr B – K £31.50, Pob sedd arall £29.50

  ROB LAMBERTI – Dathliad o Ganeuon a Cherddoriaeth George Michael

  Artist teyrnged sy’n troi cornel arall. Dychmygwch y jiwc-bocs ganol llwyfan, y siaced ledr BSA eiconig honno a sain unigryw Mr George Michael wrth i’w droed ddechrau tapio ac wrth i’r gynulleidfa ddod yn fyw. 1987 oedd y flwyddyn. Dim ond 14 mlwydd oed oedd Rob ond newidiwyd ei fywyd gan y perfformiad ysbrydoledig hwnnw o ‘Faith’ ar Top of the Pops. Meddyliodd i’w hyn “Galla i wneud hynny!”. A dyna y gwnaeth. Roedd arwr wedi’i eni ac roedd artist teyrnged yn datblygu.

  Ymlaen â ni chwe blynedd, ac ymddangosodd Rob ar deledu cenedlaethol ar ‘Stars in Their Eyes’ ac yngan y geiriau enwog “Heno Matthew, fi fydd … George Michael”. Dechreuodd y gerddoriaeth, tapiodd ei droed a pherfformiodd yr union gân yr addawodd i’w hun y byddai’n gwneud, ‘Faith’. Adleisiodd y perfformiad ar draws y wlad ac arweiniodd at ymholiadau a oedd yn caniatáu iddo fod yr artist y gwelwn o’n blaen heddiw.

  Cyrhaeddodd Rob y ‘Ffeinal Byw’ a phaciodd ei fŵts blaen dur, gan adael ei waith fel llafurwr am yrfa o dan olau’r llwyfan. Wrth i’w hyder gynyddu ac wrth i’w enw da dyfu, yn fuan creodd Rob sioe fyw lawn yn deyrnged i’w arwr. Roedd hon yn sioe a ddaeth â sylw haeddiannol iddo a theithiodd newyddion am ei berfformiadau ar draws sianeli cyfryngau cymdeithasol ac o un person i’r llall gan ennill iddo’r teitl o brif artist teyrnged y diweddar a’r gwych George Michael.

  O berfformio mewn tafarndai a chlybiau lleol i westai, digwyddiadau preifat a’r gylchdaith digwyddiadau corfforaethol, tyfodd enw da Rob a dechreuodd berfformio o flaen cynulleidfaoedd o enwogion gan gynnwys Chris Evans, Simon Cowell ac Elizabeth Collins gan fynd ag o i’r llwyfan rhyngwladol.

  Aeth canmoliaeth y beirniaid â fo i Ewrop ac o fanno, buan iawn y dilynodd y galw ar draws yr Iwerydd yn yr Unol Daleithiau. Wrth rannu’r llwyfan gyda’r enw cyfarwydd, y cyflwynydd Steve Harvey, perfformiodd Rob “Father Figure” yn y rhaglen enwog Showtime at The Apollo, ac aeth yn ei flaen i ganu’n ecsgliwsif i Arlywydd yr Unol Daleithiau ei hun. Fodd bynnag, daeth yr anrhydedd mwyaf iddo pan gynigiwyd y perfformiad a wireddodd freuddwyd oes – gweithio gyda neb llai na’r dyn ei hyn, ar ran George i Sony Music i hyrwyddo’r albwm 25 Live. Rôl a fu’n hwb i’w yrfa ond ac a’i gysylltodd ymhellach â’i arwr. Mewn cyfweliad yn 2014, gofynnwyd i George os oedd o byth yn cael ei gamgymryd am unrhyw un arall, ei ateb syml oedd “Mae pobl yn aml yn fy nghamgymryd am Robert Lamberti, mae’n ymdebygwr George Michael”. Ewch i weld sioe Rob a byddwch yn deall yn union pam.

  Ychydig iawn o artistiaid teyrnged sy’n dal talent gerddorol, carisma ac angerdd George mor agos â Rob Lamberti. Gyda rhai o gerddorion personol George Michael yn falch i ymuno â band Rob, mae ei berfformiadau yn sicr o’ch swyno a gwneud cyfiawnder ag un o gantorion a chyfansoddwyr gorau ein cyfnod. Gyda phob taith, mae’r sylw’n tyfu ymhlith y cyfryngau a’r gynulleidfa, gydag adolygiadau hynod ffafriol yn golygu ei fod yn gwerthu pob tocyn mewn lleoliadau gyda lle i dros 2000 o bobl. O ran ei yrfa, mae Rob yn byw ei freuddwyd, ond mae ei uchelgais yn cael ei thanio gan ddymuniad i lenwi un dyn gyda balchder a chyflawni’r perffeithrwydd yr oedd yn ei gyflawni mor ddiymdrech gyda phob perfformiad – ei arwr o a’ch arwr chi, y gwych George Michael.

   

  Book your pre-theatre meal
  Book Tickets

 • Tickets / Tocynnau

  £33, £31.50, £29.50

 • Schedule

  Dydd Gwener 30 Medi, 2022 @ 7.30pm

 • Location / Lleoliad

Video / Fideo

Register Now

Register Now

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google